Polaganje

U kendou postoji 5 učeničkih i 8 majstorskih zvanja. Na opremi za kendo ne postoje obilježja koja pokazuju zvanje borca (kao što su pojasevi u bojama u džudou ili karateu). Rangiranje u kendou, polaganjem vodi kroz učenička zvanja koja se zovu kyu (počinju sa 5. kyu-om, a završavaju se sa 1. kyu-om). Kada postigne nivo 1. kyu-a, učenik je spreman da polaže za prvo majstorsko zvanje, koje se zove: Dan.

U kendou postoji 8 majstorskih zvanja (počinju sa 1. dan-om a završavaju se sa 8. dan-om). Polaganje za dan zvanja u kendou je veoma jednostavno. Ispitanici, pred petočlanom ili sedmočlanom komisijom sačinjenom od majstora visokog zvanja rade po dve borbe. Ako su uspješni prelaze na kate (u kendou ima samo 10 kata). Ako uspješno urade i kate položili su. Polaganje je isto od 1. do 8. Dan-a.

Interesantna činjenica je da je polaganje za 8. Dan u kendou ispit sa najmanjom stopom prolaznosti u Japanu i iznosi ispod 1% prolaznosti, slijedeći najteži ispit u Japanu je pravosudni, za koji prolaznost iznosi nešto više od 3%. Ova interesantna tema je veoma dobro pokrivena u dokumentarcu National Geographic Channel-a, pod naslovom: „Kendo’s Gruelling Challenge -The 120 second Test of Spirit.

Zvanje u kendou pokazuje nivo napretka u vještini i potrebno je dosta vremena i truda da bi se postiglo. Poznata je izreka jednog velikog majstora: „Vježbao sam kendo 70 godina i osjećam da tek sada počinjem da ga shvatam.“